تیم تحقیقاتی مدیر روز

به آکادمی تخصصی مدیر روز خوش آمدید

آکادمی تخصصی مدیر روز با هدف ایجاد یافتن راهکارهایی برای داشتن کسب و کار فوق العاده و مدیریت و توسعه فردی توسط مهیار پارس آرا ایجاد گردید.

وی از سال ۱۳۸۸ در این زمینه در حال فعالیت است و تجربیات خود را در قالب آموزش در اختیار علاقمندان به کسب و کار، مدیریت و توسعه فردی قرار میدهد.

در آکادمی تخصصی مدیر روز میتوانید مطالب بسیار ناب و ارزشمندی را در زمینه کسب و کار، مدیریت و توسعه فردی یاد بگیرید، تمامی  محصولات آکادمی تخصصی مدیر روز آماده شده اند تا راهنمایی باشند برای افراد و کسب و کارها تا بتوانند بهترین نتایج را در کار و زندگی خود ایجاد کنند.

تعداد بسیار زیادی از افراد هستند که با شور و اشتیاق فراوان در پی موفقیت در کسب و کار و زندگی خود هستند اما خیلی افت و خیز زیادی دارند و نوسانات شدیدی دارند که تماماً به دلیل ندانستن راهکارهای درست مواجه شدن با آنها است.

من شغل های متعددی داشتم و از نزدیک با صدها نفر صحبت کرده ام و به خیلی ها مشاوره داده ام خیلی از فشارهای موجود در کار و زندگی افراد تنها به دلیل این به وجود می آید که فرد نمیداند در هر شرایط باید به چه صورتی عمل کند.

دانستن همه ی راهکارها دقیقاً مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی هستند یعنی اگر کسی معنی و مفهوم تابلوهای را نداند در بسیاری از پیچ و خم های جاده ماشین او واژگون خواهد شد بنابراین به شما توصیه میکنم از همه ی مطالب آکادمی تخصصی مدیر روز استفاده کنید تا بتوانید از آنها در کار و زندگی خود استفاده کنید و تجربیات بهتری را خلق کنید.


مهیار پارس آرامهیار پارس آرا 

مدرس و مشاور کسب و کار، مدیریت و توسعه فردی و مؤسس آکادمی تخصصی مدیر روز ، وی از سال ۱۳۸۸ در حوزه ی کسب و کار، مدیریت و توسعه فردی، تحقیق، مطالعه و بررسی می کند و تاکنون آموزش های بسیار زیادی را ارائه کرده است و تحقیقات علمی زیادی را انجام داده است.


اطلاعات حساب مورد تایید آکادمی تخصصی مدیر روز:

شماره حساب بانک ملت به نام مهیار پارس آرا: ۵۳۹۵۴۸۱۷۲۸

شماره شبا: IR04 ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۵۳۹۵ ۴۸۱۷ ۲۸


با آرزوی موفقیت برای شما در تمامی جنبه های زندگی

آکادمی تخصصی مدیر روز

محصولات  |  دانلود رایگان  |  درباره محصولات  |  نظرات همراهان ما  |  آرشیو مطالب  |  آزمون  |  مقالات