وارد شده توسط تیم مدیر روز

صفحه فرود چه ویژگی هایی دارد؟

صفحه فرود یکی از مهم ترین بخش هایی است که در کسب و کار اینترنتی برای دریافت اطلاعات کاربران مخصولاً دریافت ایمیل به کار میرود، در این صفحه ما یک پیشنهاد به مخاطب ارائه میدهیم که برای او جذاب باشد و او ایمیل خود را در اختیار ما قرار میدهد.   امروز میخوام یکی از […]