مزایا خرید محتوای ویژه

۱- دوره های آنلاین و محصولات آموزشی

۲- خلاصه کتاب و کتاب های ترجمه شده

۳- مقالات آموزشی

۴- کتاب های الکترونیکی

راهنمای خرید محتوای ویژه

۱- ابتدا وارد سایت شوید.

۲- اکانت خود را انتخاب کنید.

۳- اکانت را شارژ کنید.

۴- محتوای ویژه در دسترس شما خواهد بود.

بستن

*
*

این قسمت جزء محتوای ویژه است
ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
پس از ورود محتوای ویژه تهیه کنید

محتوای ویژه

یک ساله

۱۴۶ هزار تومان

روزانه ۴۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای رشد و پیشرفت

محتوای ویژه

شش ماهه

۹۰ هزار تومان

روزانه ۵۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای رشد و پیشرفت

محتوای ویژه

سه ماهه

۵۴ هزار تومان

روزانه ۶۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای رشد و پیشرفت

محتوای ویژه

یک ماهه

۲۱ هزار تومان

روزانه ۷۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای رشد و پیشرفت