نوشته‌ها

اجازه دهید دیگران برای تان بفروشند

اجازه دهید دیگران برای تان بفروشند

/
اجازه دهید دیگران برای تان بفروشند، در این آموزش می خواهم نکاتی ب…
پیام بازاریابی و نبرد ذهنیت

پیام بازاریابی و نبرد ذهنیت

/
پیام بازاریابی و نبرد ذهنیت ، خیلی مهم است چه پیام بازاریابی دا…
مراحل بازاریابی و تعیین هدف

مراحل بازاریابی و تعیین هدف

/
مراحل بازاریابی و تعیین هدف ،‌ پیاده سازی دقیق مراحل بازاریابی و داش…
انتخاب حوزه فعالیت بر اساس دو روش ارزشمند

انتخاب حوزه فعالیت بر اساس دو روش ارزشمند

/
انتخاب حوزه فعالیت می‌تواند آینده ی کسب و کارتان را تغییر دهد ب…